Under oppdatering

Analyse

Tomra viser en nedadgående trend, støtte finnes omkring 25-27 kroner. Klar salgskandidat, dog med et visst potensiale.

Avgjørende for den videre utvikling er Tyskland/USA kombinert med den generelle utviklingen i aksjemarkedet. Man vil sannsynligvis se en konsolidering på OSE og utenlandske børser på grunn av sterk oppgang gjennom 2003. Utviklingen i Tyskland er forbundet med komplikasjoner ettersom panteordningen ikke har tilstrekkelig juridisk dekning. Den tyske regjeringen har sett dette, men forsøk på å rette opp juridiske uklarheter har strandet i den politiske prosessen. Panteordningen som ble implementert 1. oktober 2003, har så langt ikke gitt Tomra kontrakter som kan betegnes som noe gjennombrudd i Tyskland. Markedet forventet at tyske butikkjeder ville legge inn kontrakter i god tid før panteordningen ble innført. Dette skjedde ikke, og Tomra nedjusterte også sine forventninger til det tyske markedet i 2004 til et salg i det nedre segmentet av 1 000 - 10 000 pantemaskiner.

Nyheter

15.01.04:
Tomra holdt den 14. januar seminar i København i regi av Enskilda Securities. Av presentasjonsmaterialet å dømme er ser det ut til at Tomra nedtoner forventningene til Tyskland på kort sikt, mens et marked som Japan fikk større oppmerksomhet fra ledelsens side.

07.01.04:
I et intervju med det østerriske tidsskriftet "The Standard" hevder Tysklands miljøvernminister Jürgen Trittin ikke oppsiktsvekkende at innføringen av pantesystemet fungerer tilfredstillende. Videre tilbakeviser han EU-kommisjonens påstander om at panteordningen er konkurransevridende i forhold til ikke-tyske drikkevareprodusenter, ved å vise til en importøkning i mineralvann-markedet. Trittin innser imidlertid at mange butikkjeder ikke vil rette seg etter ordningen, noe som bekrefter at ordningen savner et fast juridisk fundament.

05.01.04:
Miljøvern-organisasjonen DUH har foretatt observasjoner i markedet for boksepant siden oktober 2003. Man har observert en økning i salget av gjenbruksflasker spesielt på bensinstasjoner og i kiosker. Alternative innpakninger er dyrere og disse er derfor mindre etterspurt. Undersøkelsen sier imidlertid ingenting om forholdene i lavpris-butikkene (et stort marked for Tomra).

29.12.03:
Den tyske miljøvern-organisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH) oppsummerer år 2003 blandet, men trekker i positiv retning frem innføringen av panteordningen. Man hevder at pant vil minske utslippene av klimaødeleggende CO2 med 450 000 tonn årlig, i tillegg til en forventet reduksjon i bokser og engangsflasker som kastes og kommer på avveie med over 90%.

27.12.03:
Frankfurter Allgemaine Zeitung har en artikkel der det hevdes at markedet for engangs-emballasje har brutt sammen etter at panteordningen ble innført.
Markedet for boksepant er dermed drastisk redusert, noe som er dårlig nytt for produsenter av pantemaskiner.

27.12.03:
Svaret fra Tyskland til EU-Kommisjonen vedr "violation of contract procedures" (på tysk).
Engelsk versjon her

Innsidetips og synspunkter

Navn 
e-mail 
Melding 
 
email